Laika periodā no 1942. gada
    Sākumā Lipke izvietoja izglābtos dažādās vietās Rīgā. Kad situācija kļuva pārāk bīstama, Lipke nolēma pārvest bēgļus pāri Daugavai uz savu māju Ķīpsalā un noslēpt viņus zem malkas šķūņa izraktajā bunkurā.
    Laika periodā no 1942. līdz 1944. gadam tur pastāvīgi uzturējās 8 – 12 cilvēki. Viņi tika apgādāti ar pārtiku, apģērbu, siltumu, gaismu, pat radioaparātu un ieročiem. Kad izglābto skaits palielinājās un bunkurā vairs nebija vietas, Lipke organizēja izglābto pārvešanu uz 80 km attālo Dobeles pagastu. Ir zināms, ka ar uzticamu cilvēku palīdzību Lipke izvietoja un slēpa Dobeles pagastā 36 cilvēkus. Savukārt Ķīpsalas bunkurā glābiņu rada arvien jauni iemītnieki.
Žanis Lipke
Šķūnis, zem kura izraktajā bunkurā slēpās izglābtie ebreji.
Lipkes ģimenes mājas pagalms 1943. – 1944. gadā.
Johanna Lipke
Zigfrīds Lipke


© “Žaņa Lipkes memoriāls” Biedrība 2012    © Dd studio 2013
LV
/
EN


Projekts: Pagrīdas Rīga