Projekta kalendārais plāns
2005. gadā
 • Noslēgts ilgtermiņa līgums par zemes nomu ar Āriju Lipki.
 • Nodibināta biedrība “Žaņa Lipkes memoriāls”. Tā dibinātāji ir uzņēmējs un bijušais premjerministrs Māris Gailis, Starptautiskā Kino foruma “Arsenāls” prezidents Augusts Sukuts un Žaņa Lipkes vedekla Ārija Lipke.
 • Veiktas ekspedīcijas un iepazīšanās braucieni uz holokausta un ebreju muzejiem Eiropā – Tallinā, Viļņā, Kauņā, Berlīnē, Amsterdamā, Parīzē.
 • Veikta Žaņa Lipkes personības izpēte, dokumentu apzināšana, izstrādāta muzeja koncepcija (autors – Viktors Jansons).
 • Izstrādāts “Žaņa Lipkes memoriāla” projekta priekšlikums Ķīpsalā, Mazā Balasta ielā 8 (arhitekte – Zaiga Gaile).
 • Rīgas pilsētas domes būvvalde ir izsniegusi celtniecības projektēšanas uzdevumu.
2006. gadā
 • Finansu piesaiste.
 • Bunkuru arheoloģiskā izpēte.
 • Pētnieciskā darba turpināšana.
 • Informatīvā bukleta izveidošana un iespiešana.
 • Muzeja mākslinieciskās koncepcijas izstrāde.
2007. gadā
 • Finansu piesaiste.
 • Skiču projekta izstrādāšana un apstiprināšana.
 • Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde.
 • Pētnieciskā darba turpināšana.
2008. gadā
 • Finansu piesaiste.
 • Ekspozīcijas izveide.
 • Inženiertehniskā projekta sagatavošana un apstiprināšana.
 • Mājas lapas izveidošana.
 • Objekta būvniecība.
2009. gadā
 • Finansu piesaiste.
 • Ekspozīcijas izveide.
 • Objekta būvniecība.

2010. gadā

 • Finansu piesaiste.
 • Ekspozīcijas izveide.
 • Objekta būvniecība.

2011. gadā

 • Finansu piesaiste.
 • Muzeja mākslinieciskās koncepcijas izstrāde.
 • Ekspozīcijas izveide.
 • Objekta būvniecība.
 

© “Žaņa Lipkes memoriāls” Biedrība 2012    © Dd studio 2013
LV
/
EN


Projekts: Pagrīdas Rīga